Badanie patentowe

Badanie patentowe – historia, ciekawostki, fakty

Biznes jest bardzo podobny do żeglarstwa, – aby sprostać wymaganiom kryzysu konieczny jest patent. Kluczowym elementem gospodarki jest wiedza i innowacyjność, która daje przewagę nad konkurencją.

Badanie patentowe w polskich realiach

Badanie patentoweOchrona własności intelektualnej pozwala osiągnąć sukces. Patent pozwala na wyłącznie prawo do użytkowania danego wynalazku, jego ewentualnej dystrybucji, sprzedaży i udostępniania. Jest to instrument, który pozwala przedsiębiorcom w pełnym wymiarze korzystać z owoców kreatywności i odwagi, w trakcie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań. W polskich realiach biznesowych panuje przeświadczenie, że zdobycie patentu to droga skomplikowana, kosztowna i długa, a sam patent nie ma wielkiego przełożenia na sytuacje rynkowe. Kluczowym aspektem jest fakt, kto i kiedy wynalazł patent. Patenty zrodziły się na bazie wynalazków, czyli pomysłów kreatywnych osób na zrealizowanie własnej wizji swojego postępowania i działania. Nie wszystkie jednak wielkie pomysły przerodziły się patenty i elementy ułatwiające życie każdego z nas. Przykładem takiego elementu mogą być „okulary dla kurcząt które wymyślił w 1903 roku Andrew Jackson JR. Okulary miały zabezpieczać kurczęta przed dziobaniem innych kurczaków. Historia ludzkości opiera się na wynalazkach potrzebie tworzenia i działania. Regulacji prawnych możemy doszukiwać się dopiero w XV wieku kiedy to ustawa wenecka czyli prawny akt regulujący zasady korzystania z twórczego projektu urządzenia pozwoliła określić prawa patentowe. Milowym krokiem na drodze rozwoju patentowego był rok 1790 kiedy to Amerykanie przyjęli ustawę patentową która regulowała prawo do czerpania z patentu korzyści majątkowych. W Polsce Kancelaria Patentowa pod nazwą „Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej” zaczął funkcjonować w 1918 roku kiedy to odbyło się pierwsze badanie patentowe i zgłoszenie znaku towarowego.

Rewolucja na rynku przyczyniła się do ustanowienia odpowiednich regulacji prawnych w rozumieniu konkretnych ustaw i zapisów. Doprowadziło to do tego że dzisiaj Rzecznik Patentowy ma masę pracy i patentów do zaakceptowania.