Półki magazynowe spełniające standardy bezpieczeństwa

W czasie składowania czy magazynowania różnego typu przedmiotów istotną kwestią jest odpowiednie użytkowanie regałów magazynowych. Warto zwracać pracownikom uwagę na zasady BHP, a także zakazy związane z użytkowaniem regałów. Niezwykle istotnym aspektem jest także kontrola stanu technicznego półek magazynowych. Na co zwracać uwagę w czasie zakupu oraz użytkowania ich na magazynie?

Korzystamy z półki magazynowej

półka magazynowaKwestią wymagającą podkreślenia jest fakt, że wszelkie urządzenia do składowania powinny być zaprojektowane oraz wykonane w taki sposób, aby zapewniać bezpieczeństwo przechowywanych rzeczy i bezpieczeństwo pracowników zajmujących się obsługą magazynu. Bardzo ważna jest bezpieczna półka magazynowa. Kolejnym istotnym aspektem jest odpowiednia organizacja pracy, jak również przestrzeganie specjalnych procedur technicznych i przepisów BHP. Za bezpieczeństwo urządzeń do składowania odpowiedzialność ponosi zarówno projektant i dostawca, jak i sam użytkownik. W razie niewłaściwej eksploatacji półek magazynowych i innych tego typu rozwiązań, jak uszkodzenia czy przeciążenia, odpowiedzialność spada wyłącznie na użytkownika. Odpowiednio zaprojektowana instalacja regałowa będzie rozwiązaniem bezpiecznym pod warunkiem, że zostaną zachowane wymagania dotyczące dopuszczalnych obciążeń, zapewnienia stateczności półek oraz bezpieczeństwa czynności ładunkowych. Jest to szczególne ważne w przypadku użycia silnikowych środków transportu.

Koniecznie pamiętać należy o kontroli stanu technicznego półek magazynowych i o obowiązku reagowania na wszelkie pojawiające się nieprawidłowości. Wymóg odnosi się do odpowiedniego poziomy wytrzymałości i stabilności regału, a także zabezpieczenia go przed przewróceniem. Profesjonalni producenci oferujący półki magazynowe i inne systemy składowania powinni stosować się do wymagań Polskich Norm.