Nasze artykuły

Prawidłowe rozliczenie dotacji

Prawidłowe rozliczenie dotacji

Ubiegając się o różnego rodzaju dofinansowania, dotacje lub innego rodzaju wsparcie pochodzące ze środków publicznych bardzo ważnym elementem jest prawidłowe udokumentowanie poniesionych  wydatków.  Zasady co do tej kwestii niestety nie są jednorodne i nie ma jednego schematu na prawidłowe zakończenie inwestycji. Dlatego realizacja inwestycji przy udziale środków pochodzących z funduszy publicznych zmusza nas do zapoznaniaWięcej oPrawidłowe rozliczenie dotacji[…]