Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych

Lekarze i pielęgniarki codziennie podejmują decyzje dotyczące życia i zdrowia innych osób. Często jest to stresująca praca, z długimi godzinami w trudnych warunkach. Podobnie praca ratowników medycznych wiąże się z dużym stresem i odpowiedzialnością. Konsekwencje pracy w ekstremalnych warunkach są odczuwalne zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Ubezpieczenie OC placówek medycznych 

ubezpieczenie oc dla podmiotu leczniczegoLekarze i dentyści muszą zapewniać wysokiej jakości opiekę zdrowotną, ale nie zawsze jest to możliwe.  Niepowodzenie może nie wynikać z własnego zaniedbania lekarza lub dentysty, ale niekoniecznie są oni odpowiedzialni za wyrządzenie krzywdy pacjentowi. Błąd w sztuce lekarskiej może być również wynikiem braku wiedzy ze strony pracownika służby zdrowia. Może to wynikać z faktu, że pracownicy medyczni nie przechodzą odpowiedniego szkolenia lub są przepracowani, a zatem nie mają wystarczająco dużo czasu, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami i aktualizować swoją wiedzę na temat branży. Kompleksowe ubezpieczenie, obejmujące odpowiedzialność cywilną, nadwyżkę odpowiedzialności cywilnej, następstwa nieszczęśliwych wypadków i inne rozszerzenia, może pomóc lekarzom uzyskać bardziej przystępne składki poprzez zmniejszenie ryzyka, jakie podejmują w codziennej pracy. Łączenie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej, nadwyżki odpowiedzialności cywilnej i innych rozszerzonych zakresów pozwala również lekarzom na zorganizowanie ochrony dla wielu obszarów jednocześnie, oszczędzając czas. Koszt takiego ubezpieczenia można w pełni rozliczyć jako wydatek medyczny, optymalizując w ten sposób koszty podatkowe. Oprócz takiego podstawowego ubezpieczenia istnieje jednak również dobrowolne ubezpieczenie oc dla podmiotu leczniczego, jest to rozszerzenie podstawowego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.

To dobrowolne ubezpieczenie chroni te części działalności, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem. Takie ubezpieczenie może być wykupione nie tylko przez osoby samozatrudnione, ale także przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.