Utlenianie, filtracja i płukanie w odżelaziaczach do wody

Przed rozpoczęciem korzystania z wody studziennej warto upewnić się, czy woda na pewno jest zdatna do picia. W wodach podziemnych często dochodzi do podwyższenia poziomu żelaza i manganu ponad normy Unii Europejskiej.

Regeneracja złoża w odżelaziaczach do wody studziennej

zmiękczacz i odżelaziacz do wodyTo jednak nie oznacza, że woda jest niezdatna do picia. Taką wodę można łatwo uzdatnić. Wystarczy zastosować urządzenia tj. odżelaziacze do wody. Dotychczas popularne były przede wszystkim zmiękczacze do wody, które powodowały pozbycie się z wody nadmiaru węglanu wapnia, który sprawiał, że woda była twarda. Teraz można sprawić, że woda będzie smakować jeszcze lepiej i będzie zdrowsza. Wystarczy zastosować odżelazianie wody. Takie odżelazianie to połączenie 3 etapów oczyszczania. W pierwszym z nich dochodzi do utlenienia. Tu utlenia się związki żelaza i manganu (uprzednio rozpuszczone w wodzie) do form nierozpuszczalnych. Dochodzi do tego na specjalnym złożu filtracyjnym. Następnie dochodzi do filtracji osadu, który został wytrącony w poprzednim etapie. Dopiero później dochodzi do wypłukania tego osadu. Korzysta się tu z technologii płukania wstecznego. Taki zmiękczacz i odżelaziacz do wody wcale nie są drogie. W urządzeniach do usuwania nadmiaru żelaza i manganu można zastosować różne złoża filtracyjne. W zależności od tego, jakie złoże zostanie użyte, można mówić o różnych metodach regeneracji. Na pewno może być to użycie nadmanganianu potasu (tym związkiem przepłukuje się złoże) lub też używa się metody płukania wstecznego za pomocą wody i powietrza. Regenerowanie złoża to podstawa w takich urządzeniach!

Dzięki regeneracji złoża urządzenie może działać sprawnie znacznie dłużej i oczyszczać wodę studzienną czy kranową cały czas tak samo. Częstość regenerowania złoża zależy przede wszystkim od szybkości przepływu.